Časté dotazy

Musím mít na produktech čárové kódy, když chci používat Brani Baliče?

Nemusíte, Brani Balič funguje i bez čteček. Jednoduše ho budete obsluhovat jako klasickou aplikaci. Čtečky jen snižují chybovost.

Jaký hardware doporučujete k Brani Baličovi?

Doporučený hardware popisujeme v článku zde.

Musí mít pickeři ve skladu přístup i do Shoptetu?

Nemusí, což je velkou výhodou Brani Baliče. Tím, že vaši zaměstnanci nemusí mít přístup do Shoptetu, pak expedují jen objednávky, které se jim nachystají a přepínají se vždy do správných stavů.

Jednotlivým zaměstnancům doporučujeme nastavit i profily zobrazení, aby viděli jen část, kterou jim chcete zpřístupnit a kterou mohou obsluhovat. Například jim můžete zakázat přístup do nastavení nebo statistik.

Štítky dopravců se tisknou ve špatném rozměru, kde je problém?

Prověřte, že ve výchozím nastavení tiskárny nemáte nastavené žádné okraje a že máte korektně nastavenou velikost štítku.

V administraci Balíkobotu ověřte, že formát štítků je nastavený na PDF a velikost přibližně 100x150mm (pro různé dopravce se může rozměr mírně lišit). Nemůžete mít nastavený formát A4.

Generování štítku zobrazuje chybu, co mám dělat?

Na stránce s chybou vám systém napíše, o jakou chybu se jedná. Můžete zkusit dle popisu chyby upravit data na štíku a vygenerovat jej znovu. Pokud si s chybou nebudete vědět rady, pomocí tlačítka Zkopírovat komunikaci s API Balíkobotu zkopírujte komunikaci a zašlete ji na podpora@balikobot.cz a do kopie zadejte i nás (support@brani.cz).

Při tisku štítku se jen načítá stránka a nic se netiskne, čím by to mohlo být?

Nejčastěji je to kvůli tomu, že máte nastavený formát štítku v Balíkobotu na ZPL. Změňte formát na PDF.

Co dělat, když dopravce tvrdí, že nemá data o zásilkách?

Pravděpodobně jste neodeslali data do svozu. Odeslání dat provedete v Baliči na stránce Objednání svozu. Případně si můžete nastavit automatické objednávání svozu v nastavení na záložce Balíkobot.

Proč nevidím všechny objednávky v seznamu objednávek, i když splňují filtr?

Objednávka je buď umístěná v nějakém vozíku, nebo ji má označenou jiný uživatel, nebo je již zabalena. Pokud by ji měl označenou nějaký uživatel, zobrazí se vám objednávka po kliknutí na tlačítko Zobrazit i označené objednávky.