Časté dotazy

Musím mít na produktech čárové kódy, když chci používat Brani Baliče?

Nemusíte, Brani Balič funguje i bez čteček. Jednoduše ho budete obsluhovat jako klasickou aplikaci. Čtečky jen snižují chybovost.

Jaký hardware doporučujete k Brani Baličovi?

Doporučený hardware popisujeme v článku zde.

Objednávku jsem zabalil přes Brani Baliče, šítek se vygeneroval přes Balíkobot, proč nefunguje tracking zásilky v Shoptetu?

V Shoptetu je chyba, která způsobuje, že Shoptet nedokáže načítat tracking pro objednávky, u kterých bylo sledovací číslo zásilky vložené ručně a nebo přes API.

Pokud chcete přepínat stavy objednávek na základě trackingu, můžete využít náš nástroj Automatizace objednávek. Návody, jak nastavit přepínání stavů s podmínkou Dopravců najdete zde.

Čtečka načítá špatné znaky, co s tím?

Čtečku je nutné mít nastavenou stejně, jako je nastavena klávesnice na zařízení, ke kterému je čtečka připojená. Pokud je čtečka nastavená na češtinu a klávesnice na angličtinu, kód se načte špatně BRANI/BUTT@. Jakmile přepnete i jazyk klávesnice na češtinu, načte se kód již správně BRANI-BUTT2.

Je možné toto nastavit i obráceně - jestliže používáte na zařízení anglickou klávesnici, pak je potřeba nastavit angličtinu i na čtečce. Pokud by vše bylo nastaveno správně, pak ještě zkuste čtečku vyzkoušet v jiném prohlížeči (například Chrome). Ke každé čtečce jsou dodávané návody, kde načítáním kódu měníte nastavení. Najdete si tedy v návodu jazyk, který chcete na čtečce nastavit a načtete z návodu čtečkou kód. V návodu zároveň dohledáte, jaké jazyky čtečka podporuje. Návod k prstové čtečce, kterou prodáváme na našem e-shopu je k dipozici zde.

Jak správně nastavit terminál Zebra?

Připravili jsme video, jak terminál správně nastavit, najdete ho zde.

Musí mít pickeři ve skladu přístup i do Shoptetu?

Nemusí, což je velkou výhodou Brani Baliče. Tím, že vaši zaměstnanci nemusí mít přístup do Shoptetu, pak expedují jen objednávky, které se jim nachystají a přepínají se vždy do správných stavů.

Jednotlivým zaměstnancům doporučujeme nastavit i profily zobrazení, aby viděli jen část, kterou jim chcete zpřístupnit a kterou mohou obsluhovat. Například jim můžete zakázat přístup do nastavení nebo statistik.

Štítky od Balíkobotu se tisknou ve špatném rozměru, kde je problém?

Prověřte, že ve výchozím nastavení tiskárny nemáte nastavené žádné okraje a že máte korektně nastavenou velikost štítku.

V administraci Balíkobotu ověřte, že formát štítků je nastavený na PDF a velikost přibližně 100x150mm (pro různé dopravce se může rozměr mírně lišit). Nelze mít nastavený formát A4.

Generování štítku zobrazuje chybu, co mám dělat?

Na stránce s chybou systém píše, o jakou chybu se jedná. Můžete zkusit dle popisu chyby upravit data na štítku a vygenerovat jej znovu. Pokud si s chybou nebudete vědět rady, je zde k dispozici tlačítko pro zkopírování komunikace s API, kterým se celá zkopíruje. Zkopírovanou komunikaci následně zašlete na podporu dopravců a do kopie zadejte i náš e-mail support@brani.cz.

Kontakty:

  • Balíkobot podpora@balikobot.cz
  • Chameleoon podpora@chameleoon.sk
  • GO balík petr@go-balik.cz

Nepovedlo se vytvořit štítek - chyba Manipulační jednotka, nedorazil kód manipulační jednotky, co mám nastavit?

Manipulační jednotky si můžete nastavit v párování doprav. Najedete na párování konkrétní dopravy a zde je možné přidat a nastavit atributy štítku - součástí je i manipulační jednotka.

Výchozí hodnota - udává, jaká manipulační hodnota má být defaultně vybrána (expedient ji tak bude mít vždy předvybranou).

Možnost úpravy před zabalením - expedient bude mít před zabalením možnost manipulační jednotku zvolit. Pokud to ponecháte nevyplněné, tak se bude automaticky propisovat vždy manipulační jednotka zadaná v poli Výchozí hodnota.

Nastavovat pro každý balík zvlášť - expedient bude mít možnost zadat různé manipulační jednotky, pro jednotlivé balíky objednávky (pokud jich máte nastavených více).

Povolené hodnoty - pokud zde nějaké zadáte, tak se expedientovi budou v nabídce zobrazovat pouze tyto (v případě, že používáte například jen dvě různé, tak aby nemusel expedient vybírat ze všech, ale pouze z těchto dvou).

Při tisku štítku vygenerovaného přes Balíkobot se jen načítá stránka a nic se netiskne, čím by to mohlo být?

Nejčastěji je to kvůli tomu, že máte nastavený formát štítku v Balíkobotu na ZPL. Změňte formát na PDF.

Co dělat, když dopravce tvrdí, že nemá data o zásilkách?

Pravděpodobně jste neodeslali data do svozu. Odeslání dat provedete v Brani Baliči na úvodní stránce přes tlačítko Objednání svozu.

Případně si můžete nastavit automatické objednávání svozu ve štítkové službě v části Dopravci › Nastavení služeb. Jak nastavit automatické svozy popisujeme v návodu zde.

Proč nevidím všechny objednávky v seznamu objednávek, i když splňují filtr?

Objednávka je buď umístěná v nějakém vozíku, nebo ji má označenou jiný uživatel, nebo je již zabalena. Pokud by ji měl označenou nějaký uživatel, zobrazí se vám objednávka po kliknutí na tlačítko Zobrazit i označené objednávky.

Nejde tisknout štítky, systém hlásí chybu, že počítač není on-line, co s tím?

Tato chyba nastane, pokud jsou tiskárny offline, což můžete ověřit v Brani Tisku zde. Problém je nejčastěji možné vyřešit následovně:

  • Zkuste restartovat počítač i tiskárny a znovu spustit Brani Print Server.
  • Pokud by i nadále byly tiskárny offline, zkuste Print Server odinstalovat a nainstalovat aktualizovanou verzi (ke stažení zde).
  • Zkontrolujte, zda naše aplikace není blokována antivirem.

V případě, že by potíže přetrvávaly, kontaktujte nás na support@brani.cz.

Ve filtru v Baliči vidím 10 objednávek ve stavu EXPEDICE, ale ve výpisu pod ním jich napočítám jen 9, proč jedna chybí?

Objednávka nechybí, vidíte o jednu méně (nebo případně i o více), protože objednávku skladník pickuje nebo balí. Jakmile si zapnete zobrazení označených objednávek, pak ji uvidíte a zjistíte i jméno uživatele, který na objednávce pracuje.

Jak resetovat nastavení Brani Print Serveru?

Postup je:

  • Vypněte aplikaci Brani Print Server
  • Otevřete složku: C:\Users\<vase jmeno>\App Data\Local\Brani Print Server
  • Smažte soubor "printer"
  • Spusťte aplikaci Brani Print Server a zadejte token

Upozornění! Pokud vygenerujete nový token, tak všechny stávající počítače se odpárují.

Aby web fungoval správně, abychom věděli, co na webu zlepšit, abychom vás neotravovali nevhodnou reklamou nebo abyste z webu měli příjemnou uživatelskou zkušenost, potřebujeme od vás souhlas pro uložení souborů cookies.