Přerušovaný picking - předávání pickovacího vozíku mezi sektory

Použité nástroje v návodu