Nastavení volitelných hodnot štítků

V Brani Baliči je možnost definovat atributy štítků, které posíláte přepravci. Můžete si nastavit parametry štítku nebo zásilek, které posíláte.

Balíkobot

V Brani Baliči přejdete do nastavení na záložku Balíkobot. Definovat atributy štítků je možné pouze, pokud máte nastavenou možnost Generování i tisk štítků v Baliči.

Použité nástroje v návodu