Jak urgovat vyzvednutí objednávky na výdejním místě

Jak urgovat vyzvednutí objednávky na výdejním místě

Základním předpokladem pro nastavení urgence vyzvednutí objednávek na výdejním místě je nutné mít nainstalovaný doplněk Automatizace objednávek a zároveň Balíkobot, o jehož nastavení se dozvíte více v našich videích.

Vytvoření nového stavu objednávky v rozhraní Shoptet

V prvním kroku si v levém postranním panelu Shoptet administrace klikneme na Nastavení – Objednávky – Stavy. Zde si vytvoříme nový stav objednávky, který nazveme Urgence depo. K tomuto stavu připojíme prostřednictvím tlačítka Upravit stavový e-mail, který bude obsahovat výzvu k vyzvednutí objednávky.

Tvorba nového pravidla v doplňku Automatizace objednávek

V administraci doplňku Automatizace objednávek si vytvoříme nové pravidlo. V levém postranním panelu klikneme na Automatizace objednávek, v rámci tohoto rozhraní pak na tlačítko Přidat pravidlo. Toto nové pravidlo nazveme v rámci našeho modelového příkladu Urgencia vyzdvihnutia.

Zvolíme, jaké stavy objednávek chceme přepínat - do řádku Objednávky ze stavu vyplníme Odesláno (nebo libovolný stav objednávky, kterou chcete přepnout), do řádku Přepnout do stavu pak nově vytvořený stav Urgence depo a toto nové pravidlo aktivujeme přes posuvník.

Dále nastavíme Podmínky pravidla. Vzhledem k rozdílnému trasování jednotlivých dopravců je vhodné pro každého dopravce vytvořit samostatné pravidlo.

V záložce Podmínky si v řádku Doprava zvolíme vybraného Dopravce. V našem přikladu vybereme Zásilkovnu.

Nastavení Balíkobotu

V dalším kroku je nutné nově vytvořenému stavu objednávky a pravidlu přizpůsobit také podmínky pro Balíkobot.

Pro správné nastavení Balíkobotu si prostřednictvím Shoptet administrace, otevřeme trasování libovolné objednávky, která byla odeslána –učiníme tak přes tlačítko Číslo zásilky.

V podrobnostech trasování můžeme vidět, kdy byla objednávka doručena na výdejný místo. Pro naše účely je pak podstatná fráze „Zásilka připravena na cílovém výdejným místě“, která by měla být neměnná.

Toto spojení si zkopírujeme a následně se vrátíme zpět do rozhraní našeho doplňku Automatizace objednávek a dokončíme nastavení pravidla.

V záložce Balíkobot si zvolíme Poslední status a do řádku Balíkobot obsahuje vložíme zkopírovanou frázi. V řádku Balíkobot stáří uvedeme konkrétní čas, po který je tento status v rámci trasování uveden než nastane splnění podmínky (např. 96 hodin). Čas je nutné nastavit s ohledem na dobu, po kterou je zásilka připravena na vyzvednutí a která se liší u jednotlivých dopravců.

Pravidlo můžete nastavit i pro vícero dopravců zároveň. V takovém případě, je nutné v záložce Podmínky nastavit u Dopravy požadované dopravce a v záložce Balíkobot nakopírovat jednotlivé fráze. S ohledem na rozdílné fráze používané v trasování a rozdílné časy pro vyzvednutí zásilek, však lze spíše doporučit samostatné pravidlo i  stav pro každého dopravce. Díky tomu budete moct nastavit i vhodný stavový e-mail pro vyzvednutí objednávek u jednotlivých dopravců.

Výsledkem je, že všechny objednávky, které splní zadané podmínky (tj. jsou ve stavu Odesláno, pro Dopravu byla zvolena Zásilkovna a v trasování mají uvedenou danou frází po dobu delší než 96 hodin) se budou automaticky přepínat na stav Urgence depo. Klientovi se odešle vámi nastavený stavový e-mail a vy zároveň vidíte veškeré objednávky, které se nacházejí v tomto stave.