Jak třídit objednávky s produkty na míru

Jak jednoduše, a hlavně automaticky, třídit objednávky podle určitých produktů, které vyžadují speciální úpravu a zefektivnit díky tomu celý proces? Náš doplněk Automatizace objednávek si s tím hravě poradí. Jednoduchý postup, jak s doplňkem pracovat, vám osvětlíme v našem videu a textovém návodu.

Nastavení pravidel v doplňku Automatizace objednávek

1) V hlavním rozhraní doplňku klikneme na Přidat pravidlo, které nazveme Gravírování. Důvodem je, že v našem modelovém příkladě potřebujeme vytřídit objednávky, které obsahují požadavek na gravírování, a vyžadují tedy speciální zpracování.

V kolonce Akce vybereme, že toto pravidlo bude přepínat objednávky ze stavu Nevyřízená do stavu Do výroby. Prostřednictvím posuvných lišt zatrhneme, že pravidlo je aktivní a také, že jej chceme aplikovat pro každou objednávku pouze jednou.

Screenshot 2021-01-28 at 12.52.05

2) Poté přejdeme k nastavení konkrétních podmínek pomocí příslušného tlačítka Podmínky v hlavním rozhraní doplňku. Naše objednávky budeme filtrovat buď podle kódu produktu nebo podle názvu.

Pokud tedy v našem modelovém příkladu napíšeme do kolonky Kód produktu „Gravir“, vyfiltruje nám všechny objednávky, které tento kód obsahují. Pokud těchto kódů máme více, musíme je zde všechny vypsat.

3) Ještě efektivnější může být, pokud místo kódu produktu použijeme spíše název — v našem případě Gravírování, v rámci kolonky Název produktu obsahuje. Poté se opět vyfiltruji všechny objednávky, které v názvu obsahují dané slovo. V rámci pravidel můžeme rovněž nastavit například také to, že se bude týkat pouze objednávek, které již byly zaplaceny.

Screenshot 2021-01-28 at 12.52.18

Brani tip: V rámci hlavního rozhraní, prostřednictvím tlačítka Změna pravidel, můžeme naše pravidlo předřadit před ostatní. V praxi to znamená, že v případě, kdy vám přijde objednávka, která je zaplacená a obsahuje požadavek na již zmíněné gravírování, automaticky se přepne do stavu Do výroby. Poté tuto objednávku zpracujeme — provedeme gravírování, a vrátíme ji například zpět do stavu Nevyřízená.

Screenshot 2021-01-28 at 12.52.27

Díky tomu, že se objednávka už jednou zpracovala a byla přepnuta zpět do stavu Nevyřízená, podruhé se již nezpracuje a přeskočí rovnou do dalšího pravidla v pořadí, které máme v doplňku nastavené.

Tím může být například to, že objednávka, která je zaplacená a není vyřízená, se automaticky přepne do stavu expedice apod. Objednávky, které vyžadují gravírování, tedy na rozdíl od standardních objednávek projdou přes 2 kroky podmínek.