Digitální produkty - obecné nastavení

Naše nástroje neustále zlepšujeme a přidáváme nové funkce, z tohoto důvodu nemusí být návod zcela shodný s aktuální verzí doplňku.

Nastavení e-mailové šablony

Jako první krok je vhodné nastavit šablonu e-mailu, prostřednictvím kterého budeme posílat digitální produkty.

V rozhraní doplňku zvolíme v hlavní liště Nastavení e-mailových šablon, přes tlačítko Přidat šablonu přidáme novou šablonu a následně vytvoříme název, předmět a konkrétní znění e-mailu.

Název e-mailu slouží pouze pro vaši informaci, zatímco Předmět se zobrazí klientovi jako předmět e-mailu.

Obsahu e-mailu je možné používat různé proměnné uvedené pod oknem pro zadání obsahu.

##ORDER_CODE##              Číslo objednávky            

##PRODUCTS_LIST##          Seznam produktů s jejich hodnotami

##ORDER_DATE##                Datum vytvoření objednávky    

##PRODUCTS_TABLE##      Tabulka produktů s jejich hodnotami

##CUSTOMER_NAME##      Jméno zákazníka

Šablona e-mailu musí vždy obsahovat příkaz ##PRODUCTS_LIST##, aby se vám doň přepsala URL adresa zasílaného souboru. Soubory se posílají formou linku a ne formou přílohy e-mailu z důvodu omezení velikosti přílohy některých e-mailových účtů.

Hotový návrh e-mailové šablony je nutné uložit a následně ho můžete přiřazovat k vybraným produktem.

Pokud objednávka obsahuje produkty, ke kterým se vážou rozdílné e-mailové šablony, tak se klientovi odešle tolik e-mailů, kolik šablon bylo použito. V případě objednávky, která obsahuje několik produktů, pro které je použita jedna šablona, tak se odešle pouze jeden e-mail obsahující seznamem produktů.

Tvorba seznamu pro slevové kódy, licence či produkty s unikátní hodnotou

Produkty s unikátními hodnotami je možné spravovat prostřednictvím Seznamů.

Pro vytvoření nového seznamu si v horní liště rozhraní klikneme na Seznamy a vpravo poté na políčko Přidat seznam. Zadáme název seznamu a uložíme. V modelovém případě se nový seznam nazývá Licencie k Windows 10 Pro. Pro spravování unikátních hodnot klikneme na Zobrazit hodnoty.

Vlevo pod Hodnotou jsou uvedené jednotlivé licence, u Objednávky lze vidět, zda byla daná licence již přirazena k některé objednávce a číslo takové objednávky.

Předem vytvořené kódy je možné jednoduše vložit nebo vypsat vpravo pod Přidat hodnoty do seznamu. Je možné zadat i více hodnot najednou, a to samostatně na jednotlivé řádky.

Tvorba nového produktu

Předpokládáme, že vybrané digitální produkty máte již vytvořené na Shoptete. Pro správné fungování doplňku je nutné tyto produkty přidat i do jeho nastavení.

Nový produkt vytvoříme v administraci doplňku Digitální produkty po rozkliknutí sekce Produkty v hlavní liště pomocí tlačítka Přidat produkt vpravo nahoře.

Následně vyplníte Název produktu, který se zobrazí klientovi v e-maily a Kód produktu, který musí být stejný jako kód produktu uvedený na Shoptete (pozor na speciální znaky, mezery, velká a malá písmena).

V řádku Šablona zvolíte již dříve vytvořenou šablonu e-mailu a u Typu hodnoty vyberete Jednoduchou hodnotu nebo Seznam hodnot.

Jednoduchou hodnotu vyberete v případě, že posíláte soubor jako .pdf nebo .mp3. Hodnotou bude v tomto případě link s odkazem na daný produkt. V případě, že posíláte produkt, jehož obsahem je unikátní hodnota ze seznamu hodnot (licence, slevový kódy, dárkové poukazy atd.), vyberete příslušný Seznam hodnot, který jste si předem vytvořili. Záleží pouze na vás, kolik Seznamů hodnot si vytvoříte nebo zda budete používat jeden Seznam hodnot pro více produktů.

Po uložení nového produktu uvidíte v seznamu produktů vámi nastavený Typ hodnoty a E-mailovou šablonu u každého produktu.

Nastavení stavů objednávek

V sekci Nastavení zvolíte Výchozí stav, ze kterého bude doplněk Digitální produkty zpracovávat objednávky. Robot kontroluje objednávky, které se nachází v daném stavu 30 dnů zpětně. Dále je možné nastavit stav, do kterého se objednávka přepne v jednotlivých případech:

  • Po úspěšném zpracování objednávky – v případě objednávky, která obsahovala pouze digitální produkty
  • Po úspěšném zpracování objednávky, která obsahuje i standardní produkty
  • Po neúspěšném zpracování objednávky - např. pokud selže odeslání e-mailu nebo získání hodnoty ze seznamu hodnot; důvod neúspěšného zpracování bude zaznamenán v Logu změn a tyto objednávky bude nutné osobně zkontrolovat

SMTP nastavení

Pro fungování doplňku je nutné zadat údaje pro SMTP. Tyto údaje naleznete u svého poskytovatele e-mailové schránky. V případě, že využíváte schránku od Shoptetu, budou údaje následovné:

  • SMTP Uživatel: Vaše emailová adresa
  • SMTP Heslo: heslo k Vaší emailové adrese
  • SMTP Host: mbox.myshoptet.com
  • SMTP Port: 587
  • Zabezpečení: TLS

Správnost údajů lze ověřit pomocí tlačítka Otestovat email spojení.

Objednávky zpracované doplňkem Digitální produkty

V sekci Objednávky je uveden seznam objednávek, které byly zpracované, datum a čas jejich zpracování a další možnosti. Je zde také možnost zobrazit objednávky v Shoptete.

Po kliknutí na políčko Více info se vám zobrazí informace o tom, jaké produkty objednávka obsahuje a které hodnoty byly odeslány klientovi (URL adresa nebo hodnota ze seznamu hodnot). Zároveň zde naleznete i informace o tom, kdy a z jaké IP adresy došlo k stáhnutí daného produktu. V případě pochybností můžete URL adresu pro stahování dokumentu pro konkrétního klienta zablokovat a znova odblokovat.

V případe, že potřebujete, aby se objednávka znova zpracovala, můžete zvolit funkci Zapomenout objednávku. Robot následně objednávku znova zpracuje pokud se bude nacházet ve výchozím stave, který jste nastavili. Tuto funkci můžete využívat nejenom pro doposlání produktů, ale i pro případné testování doplňku.

Aby web fungoval správně, abychom věděli, co na webu zlepšit, abychom vás neotravovali nevhodnou reklamou nebo abyste z webu měli příjemnou uživatelskou zkušenost, potřebujeme od vás souhlas pro uložení souborů cookies.