Nastavení volitelných hodnot štítků

Můžete si definovat volitelné parametry pro štítky dopravců. Například si můžete nadefinovat, že balíček je europaleta nebo má určitý objem. Toto vyžadují někteří dopravci a je nutné s tím pracovat.

Máte možnost přednastavit nějaké hodnoty nebo dát baličům možnost během balení hodnoty zvolit ručně.