Dynamické kódy pro vícekusové boxy

Když používáte boxy s variabilním počtem kusů produktů, můžete si nadefinovat formát, ve kterém máte čárové kódy těchto boxů a systém při jeho načtení automaticky rozezná, o jaký produkt se jedná a v jakém počtu kusů. Takto zrychlíte naskladňování a snížíte chybovost, protože nebude nutné počet kusů zadávat.