Změna priority produktů

650 Kč

Díky nástroji pro změnu priority produktů můžete snadno upravovat pořadí produktů zobrazených ve vašem e-shopu na platformě Shoptet.

 • Nemusíte ručně vybírat a neustále aktualizovat produkty, které chcete, aby se zobrazovaly na předních pozicích kategorií ve vašem e-shopu.
 • Pro každou kategorii či produkt si sami určíte vlastní pravidla podle svých potřeb.
 • Chytré rozhraní nástroje zaručuje snadnou orientaci a rychlou práci.
 • Všechna nastavená pravidla a přiřazené priority se automaticky aplikují na dané produkty a zároveň se v pravidelných intervalech také aktualizují.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Základní princip fungování

Chtěli byste, aby se vybrané produkty ve vašem e-shopu umisťovaly na předních pozicích? Máme pro vás skvělé řešení v podobě automatizované změny priority produktů. V přehledném rozhraní nástroje snadno přiřadíte kategoriím či produktům priority podle svých potřeb. 

Jaká pravidla můžete v rozhraní pro změny priority produktů nastavit?

Nástroj dokáže přiřadit různou prioritu různě definovaným skupinám produktů. Níže vidíte rozhraní celého nástroje. Nyní si vysvětlíme práci s jednotlivými políčky a možnosti nastavení, které rozhraní nabízí.

p1

 • Kategorie určíte, v rámci které kategorie má dojít k úpravě priorit produktů. Pokud pole zůstane nevyplněné, pravidlo se aplikuje na všechny produkty.
 • Výrobce — v tomto poli uvedete výrobce. Pravidlo se poté aplikuje na všechny uvedené.
 • Dostupnost — vyberete požadovanou dostupnost. Při uvedení více variant, musí platit alespoň jedna z nich. Pojmenování musí být totožné jako v e-shopu. 
 • Příznaky — pokud vyberete více než jeden příznak, pravidlo se aplikuje pouze tehdy, pokud budou platit všechny uvedené příznaky pro daný produkt. 
 • Skladovost od/do — vyberete v případě, že chce omezit, aby se pravidlo aplikovalo jen pro určité množství zboží skladem.
 • Přirážka od/od (%) — chcete-li určit, aby se pravidlo aplikovalo pouze na produkty, u kterých máte určitou přirážku. Toto pravidlo je ideální k tomu, aby se produkty s nejvyšší přirážkou objevovaly nahoře a zvýšila se pravděpodobnost jejich prodeje. Čísla uvádíte v procentech a zaokrouhlují se podle klasických pravidel. Číslovat lze od 0.
 • Počet variant od /do — chcete-li omezit, aby se pravidlo aplikovalo jen pro určitý počet variant produktů, které vyhovují předchozím podmínkám.
 • Přičíst prioritu — přičte prioritu Y (celé číslo) za každý prodaný kus za posledních X dnů (opět celé číslo).
 • Nastavit prioritu — zde nastavujete samotnou prioritu, jakou mají získat položky, které odpovídají všem zmíněným podmínkám tohoto pravidla. Stupnice začíná číslem 1 — nejnižší priorita.
 • Aktivní — zda se má toto pravidlo aplikovat.

Proč zvolit právě doplněk od Brani.cz?

Vyvinuli jsme unikátní nástroj, díky kterému si dokážete snadno a podle svých preferencí nastavit, jaké produkty mají ve vašem e-shopu zaujímat přední příčky. Všechny vámi nastavená pravidla se poté v e-shopu automaticky každých 4—6 hodin. Díky našemu nástroji tak ušetříte spoustu času, který by vám zabralo ruční upravování pořadí u jednotlivých produktů. 

Pro koho je doplněk určený?

Automatizace je vhodná pro úplně všechny majitele e-shopů. Díky chytré prioritizaci máte produkty ve svém e-shopu nejenom vždy aktuálně uspořádané podle vlastních kritérií, ale především se zvýší pravděpodobnost jejich úspěšného prodeje.

Příklad použití doplňku

Na konkrétním příkladu vám ukážeme, jak nastavení změny priorit funguje ve spolupráci s Shoptetem. Vybrali jsme modelový příklad e-shopu, který se zabývá prodejem elektroniky. Postup jsme rovněž popsali v rámci videa.

1. Reset priorit

Jako první jsme nastavili pravidlo, které se používá se k tomu, aby každý produkt v e-shopu získal alespoň nějakou prioritu a mohl být poté podle toho zařazen. Každému produktu v e-shopu jsme tedy nastavili prioritu 2. 

2. Skladovost

Toto pravidlo funguje v našem případě tak, že u všech produktů, u kterých je dostupnost skladem, nastavíme prioritu 100.  

3. Konkrétní priorita

Zde si již ukážeme nastavení konkrétní priority pro určitý produkt či kategorii.  Protože jsme se rozhodli, že chceme upřednostnit prodej notebooků od výrobce ACER, které máme skladem, do políčka „Výrobce” uvedeme ACER, v políčku „Dostupnost“ vybereme, že je produkt skladem a přiřadíme tomuto pravidlu prioritu 200. 

4. TIP 

Dále si ukážeme, jak lze určitý produkt dostat na úplně první příčku v rámci určité kategorie na e-shopu. Pokud některému z produktů přiřadíte příznak „TIP” získá tu nejvyšší prioritu (vepíšeme 999). Nakonec samozřejmě všechna vaše nastavená pravidla v rozhraní uložíte.

5. Nastavení v Shoptetu

Nyní je pouze potřeba si pár kliknutími v Shoptetu nastavit řazení produktů podle priority.

6. Výsledek naší modelové prioritizace produktů  

Jak můžete vidět níže na obrázku, díky nastavení modelových priorit jsme získali tyto výsledky:

 • Na prvním místě se nachází notebook Dell Lattitude, který byl označen příznakem TIP).
 • Na dalších místech máme notebooky od výrobce ACER, které jsou skladem.
 • Na dalších příčkách jsou všechny notebooky, které jsou dostupné skladem.
 • Poslední příčku zaujímá produkt, který není skladem, a má tedy nejnižší prioritu.

Stejným způsobem se produkty samozřejmě seřadí také na vašem e-shopu.

7. Další možnosti využití doplňku

Těchto pravidel můžete samozřejmě kombinovat libovolné množství. Můžete nastavit například pravidlo pro více různých příznaků (TIP, NOVINKA aj.). V případě pravidla pro „Skladovost” zase můžete snadno upřednostnit produkty, kterých máte více než 100 kusů nebo maximálně 500 kusů. 

Jednotlivé produkty můžete také prioritizovat například na základě přirážky a tím docílit toho, že prioritně prodáte zboží s vyšší marží. Obdobně lze pracovat také s počtem variant — je možné například upřednostnit produkty, které mají více variant, což je obzvlášť výhodné pro fashion e-shopy (upřednostníte produkty s více barevnými variantami či velikostmi, které zákazník pravděpodobněji zakoupí). 

Další možností je políčko „Přičíst prioritu na základě prodaných kusů“ za určitý počet dní. Pokud například nastavíte danému produktu, který je skladem, prioritu 100 a poté v tomto políčku vyplníte prioritu 1 a nastavíte 90 dní, dojde k tomu, že se automaticky zjistí, kolik kusů tohoto produktu se prodalo za 90 dní a všem těmto produktům se nastavená priorita připočte k původní hodnotě. Obdobně lze pracovat také s políčkem „Přičtení priority za každé procento slevy”. Jednotlivá pravidla samozřejmě můžete nastavit zvlášť pro kategorie či konkrétní produkty z vašeho e-shopu. 

Je důležité také zmínit, že priority se aplikují shora dolů a zapisují se postupně. To, znamená, že obecné pravidlo by mělo vyhovovat všem produktům. Poté se aplikuje pravidlo ohledně skladovosti (priorita 100). Další pravidla již můžete nastavovat konkrétněji podle svých potřeb. Jednotlivá pravidla také můžete mezi sebou libovolně přesouvat. 

Jak postupovat při aktivaci doplňku?

Po objednání nástroje vám zašleme na e-mail vygenerované přístupové heslo. Toto heslo slouží pro přihlášení do interního systému is.brani.cz. Po úspěšném přihlášení přejděte do sekce „Změna priority produktů“, kde můžete nastavovat a spravovat veškerá pravidla pro nastavení vašich priorit.

Své heslo si můžete změnit kdykoliv po přihlášení. Provede to kliknutím na váš e-mail a následně na Uživatelský účet v pravém horním rohu stránky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Nástroje
price: 650 Kč za měsíc
price-note: 7 dní na vyzkoušení zdarma