Nastavení množství objednávek pro každého pickera odděleně

Pro každého pickera si můžete nadefinovat maximální počet nebo váhu objednávek pro jeden picking odděleně.